RECENZJE

Oferujemy profesjonalną recenzję Twojego tekstu.

Informacja zwrotna w formie pisemnej przekazywana jest w duchu porozumienia bez przemocy. Nauczyciel wskazuje mocne strony oraz obszary do poprawy.

Jak uzyskać profesjonalną ocenę pisemną?

Zamów recenzję w naszym sklepie, w ciągu 24h otrzymasz dostęp do przestrzeni dyskowej.
Napisz tekst w ciągu 30 dni od zakupu, a w ciągu 7 do 14 dni (w zależności od długości tekstu) od umieszczenia tekstu na przestrzeni dyskowej, dostaniesz spersonalizowaną opinię dotyczącą Twojego tekstu wraz z poradami i informacją zwrotną w duchu porozumienia bez przemocy.

Zamów recenzję, w ciągu 24h otrzymasz dostęp do przestrzeni dyskowej.

Napisz tekst w ciągu 30 dni od zakupu, a w ciągu 7 do 14 dni od umieszczenia tekstu na przestrzeni dyskowej, dostaniesz spersonalizowaną opinię dotyczącą Twojego tekstu wraz z poradami i informacją zwrotną w duchu porozumienia bez przemocy.

Możesz wybrać w sklepie recenzję tesktu od 10 000 do 40 0000 znaków. W przypadku innej długości tekstu, skontaktuj się z nami. Ustalimy wycenę indywidualnie.

BONUS: E-book: „Elementarz elementarza" - poradnik edycji tekstów literackich;
BONUS: Dostęp do naszej grupy na FB.

ĆwICZENIA PISARSKIE

Co miesiąc publikujemy dla Was pakiet 5 ćwiczeń, które możecie wykonać samodzielnie. Następnie możecie zamówić usługę profesjonalnej oceny Waszego tekstu przez nauczyciela kreatywnego pisania. Informacja zwrotna w formie pisemnej przekazywana jest w duchu porozumienia bez przemocy. Nauczyciel wskazuje mocne strony oraz obszary do poprawy.

Jak to zrobić?
Wybierz jeden z 5 tematów i przygotuj swój tekst (max. 5 000 znaków ze spacjami). Po zakupie w ciągu 24h otrzymasz dostęp do przestrzeni dyskowej, gdzie umieścisz swoją pracę. Na napisanie tekstu i umieszczenie go we wskazanej przestrzeni dyskowej masz 30 dni od zakupu.

Jeśli chcesz otrzymać ocenę więcej niż jednego ćwiczenia, dodaj odpowiednią liczbę produktów do koszyka.

Co miesiąc oferujemy 5 nowych autorskich ćwiczeń, które publikujemy na naszej stronie.

Zamów ocenę ćwiczenia, w ciągu 24h otrzymasz dostęp do przestrzeni dyskowej.

Napisz tekst w ciągu 30 dni od zakupu, a w ciągu 7 dni od umieszczena tekstu na przestrzeni dyskowej, dostaniesz spersonalizowaną opinię dotyczącą Twojego tekstu wraz z poradami i informacją zwrotną w duchu porozumienia bez przemocy.

Oceniamy tekst na max. 5000 znaków ze spacjami. Na napisanie tekstu i umieszczenie go we wskazanej przestrzeni dyskowej masz czas 30 dni od zakupu.

BONUS: E-book: „Elementarz elementarza" - poradnik edycji tekstów literackich;
BONUS: Dostęp do naszej grupy na FB.

KONSULTACJA
INDYWIDUALNA

Oferujemy indywidualną rozmowę na platformie audiowideo, podczas której omówimy potencjał Twojego materiału literackiego.

Oferujemy indywidualną pracę nad tekstem z nauczycielem kreatywnego pisania.

Zamów usługę; otrzymasz dostęp do przestrzeni dyskowej w ciągu 24h. Napisz tekst w ciągu 30 dni od zakupu, a w ciągu 14 dni otrzymasz recencję tekstu, skontaktujemy się także z Tobą w celu umówienia spotkania, podczas którego otrzymasz spersonalizowaną opinię dotyczącą Twojego tekstu wraz z poradami i informacją zwrotną w duchu porozumienia bez przemocy.

Platforma: Google Meet, Dysk Google
Czas konsultacji: Nieograniczony
Tekst: dowolny gatunek (fragment lub całość) do 40 000 znaków ze spacjami.

MASZ INNE OCZEKIWANIA?
W przypadku, gdyby zależało Ci na ocenie mniejszej lub większej ilości tekstu niż 40 000 znaków ze spacjami, prosimy o kontakt w celu dokonania indywidualnej wyceny: kursy@blokpisarski.pl

BONUS: E-book: „Elementarz elementarza" - poradnik edycji tekstów literackich;
BONUS: Dostęp do naszej grupy na FB.

POWIEŚCIOPISARZ

Cykl Powieściopisarz to comiesięczne spotkania pięcioosobowej grupy osób piszących powieść, podczas których uczestnicy wraz z nauczycielem kreatywnego pisania analizują fragmenty powieści uczestników.
Jedna edycja cyklu trwa 5 miesięcy.

Jednym z najważniejszych elementów pisania jest czytanie, dlatego w tym cyklu skupiamy się nie tylko na pisaniu własnej powieści, ale również na czytaniu fragmentów innych uczestników. To razem służy wspieraniu i motywowaniu się do pracy pisarskiej.

Każdy z uczestników przygotowuje na jedno spotkanie w miesiącu fragment swojej powieści o objętości do 20 000 znaków ze spacjami.
Udział w cyklu Powieściopisarz wymaga pozytywnego ukończenia etapu rekrutacji.

Rekrutacja: 04.07-27.08.2022 ZAKOŃCZONA!

Kolejna rekrutacja w styczniu 2023.

Termin cyklu: 09.09.2022-10.02.2023

Platforma: Google Meet, Dysk Google
Czas konsultacji: Nieograniczony
Grupa: do 5 osób

Cena: 250 zł miesięcznie 

1. Wyślij mailowo informację o chęci wzięcia udzialu w rekrutacji cyklu Powieściopisarz. Zgłoszenie prześlj na adres: kursy@blokpisarski.pl

2. Otrzymasz w ciągu 48h dostęp do przestrzeni dyskowej.

3. Wypełnij ankietę na temat gatunku (dowolny) i grupy docelowej. Ankietę znajdziesz w udostępnionej przestrzeni dyskowej.

4. Dołącz na przestrzeń dyskową fragment (do 9 000 znaków ze spacjami).

5. Spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierzemy najciekawsze naszym zdaniem projekty.

6. O wyniku rekrutacji powiadomimy mailowo w terminie 7 dni od daty zakończenia rekrutacji.

I. Cel rekrutacji

1. Wyłonienie uczestników na poziomie zaawansowanym, którzy posiadają potencjał do zrealizowania planu powieściowego.
2. Zakwalifikowanie pięciu uczestników do udziału w pięciomiesięcznym cyklu konsultacji powieściowych.

II. Udział w rekrutacji

1. Kandydat powinien wysłać mailowo, na adres: kursy@blokpisarski.pl informację o chęci wzięcia udziału w rekrutacji cyklu Powieściopisarz.
2. Kandydat otrzyma w ciągu 48h dostęp do przestrzeni dyskowej, gdzie otrzyma do wypełnienia ankietę oraz będzie mógł umieścić swój tekst.

III Forma i tematyka prac rekrutacyjnych

1. Tekst rekrutacyjny może dotyczyć dowolnego tematu i może zostać napisany w dowolnym gatunku prozatorskim.
2. Tekst rekrutacyjny nie może przekroczyć 9 000 znaków.
3. Tekst rekrutacyjny może stanowić niezależne opowiadanie lub fragment.
4. Każdy uczestnik rekrutacji może zgłosić 1 (jeden) autorski tekst nigdzie wcześniej niepublikowany i nienagradzany w konkursach.
5. W rekrutacji mogą brać udział wszystkie osoby bez względu na wiek oraz dorobek literacki.
6. Wraz z tekstem rekrutacyjnym, uczestnik powinien wypełnić ankietę znajdującą się na udostępnionej przestrzeni dyskowej. W ankiecie uczestnik udziela m.in. informacji dotyczących: tytułu tekstu, gatunku, dorobku twórczego.

IV. Kryteria oceny prac rekrutacyjnych

1. Oryginalność prezentowanych treści.
2. Walory literackie.
3. Potencjał powieściowy (w rozumieniu pomysłu, planu).
4. Potencjał wydawniczy.

V. Ogłoszenie wyników

1. Powiadomienie o wynikach rekrutacji otrzymają wyłacznie osoby, które zostaną zakwalifikowane do cyklu Powieściopisarz.
2. Powiadomienie zostanie przesłane pisemnie w formie elektronicznej na wskazany podczas rekrutacji adres mailowy.
3. Wraz z powiadomieniem o zakwalifikowaniu do cyklu kandydat otrzyma prośbę o zgodę na udział w cyklu oraz na dokonanie płatności z tytułu udziału w cyklu Powieściopisarz w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) miesięcznie przez 5 (słownie: pięć) miesięcy podczas wskazanego terminu trwania cyku.

VI. Terminy

1. Rekrutacja: 04.07-27.08.2022
2. Ogłoszenie wyników: 30.08.2022
3. Termin cyklu konsultacji: 09.09.2022 – 10.02.2023

VII. Skład jury

Barbara Sęk
Nina Bylicka-Karczewska

VIII. Informacje dodatkowe

1. Nadesłane prace podczas rekrutacji nie podlegają pisemnym recenzjom.
2. Pozytywne rozpatrzenie w procesie rekrutacji nie obliguje kandydata do wzięcia udziału w cyklu Powieściopisarz.
3. W przypadku rezygnacji kandydata do wzięcia udziału w cyklu Powieściopisarz, jury zapewnia sobie prawo do zakwalifikowania do cyklu kolejnej osoby z listy kandydatów.

Oferujemy pracę w kameralnej grupie na platformie audiowideo.

Weź udział w rekrutacji, szczegóły powyżej.

Platforma: Google Meet, Dysk Google
Czas konsultacji: Nieograniczony
Tekst: dowolny gatunek (fragment lub całość) do 20 000 znaków ze spacjami (miesięcznie).

BONUS: E-book: „Elementarz elementarza" - poradnik edycji tekstów literackich;
BONUS: Dostęp do naszej grupy na FB.

KURSY NA
RATY

Wszystkie usługi w Bloku Pisarskim (od 50 zł) możesz zakupić na raty!

Skorzystaj z bramki płatności Blue Media, następnie wybierz opcję Alior Raty.

SPRAWDŹ INNE NASZE USŁUGI:

Wtajemniczenie pisarskie

Poziomy naszych kursów określamy stopniami wtajemniczenia

Sprawdż nasze porady w formie Ebooka

Tworzymy dla Was dodatkowe materiały dydaktyczne
Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn
LinkedIn