kreatywne pisanie
z blokiem pisarskiM to nowy rozdział w twoim życiu!

KURSY

Nasze kursy kreatywnego pisania oparte są na autorskim programie, który zakłada kompleksowe kształcenie pisarzy. Obejmuje edukację zarówno autorów mało obszernych form jak i powieści.

W materiałach wykorzystujemy wiedzę z zakresu kreatywnego pisania, własne doświadczenia z rynku literackiego oraz wydawniczego. Wspieramy systematyczność, dlatego stosujemy metodę modułową tak, aby zakres wiedzy przyswajany był krok po kroku.

Pracujemy w kameralnych grupach. Podczas kursów teoretyczno-praktycznych trener kreatywnego pisania wraz z uczestnikami opiniują teksty pozostałych kursantów z klasy. Przestrzegają przy tym zasad netykiety, poszanowania praw autorskich, zasad konstruktywnej krytyki. Odbywa się to w bezpiecznym gronie, moderowanym przez nauczyciela, gdzie każdy pisze i jest narażony na opinie odbiorców, toteż rozumie perspektywę obu stron i waży słowa, nie stroniąc jednocześnie od uwag merytorycznych.
Kursy to doskonała okazja, by się sprawdzić, ujawnić przed innymi swoją twórczość, poznać swoje mocne strony, popracować nad słabszymi elementami warsztatu i zdobyć przyjaciół oraz beta-readerów wśród ludzi zarażonych bakcylem kreatywnego pisania.

Kursy kreatywnego pisania to kształcenie, które pozwala skrócić żmudny proces nauki warsztatu pisarskiego na własnych próbach i błędach i umożliwia szybsze spełnienie marzeń o wydaniu pod okiem praktyków – publikujących pisarzy.

POZNAJ NASZE KURSY


poziomy wtajemniczeŃ pisarskiCH

I. ADEPT PIÓRA

Wtajemniczenie pierwsze

II. NarRATOR

Wtajemniczenie drugie

III. Autor

Wtajemniczenie trzecie

IV. PISARZ

Wtajemniczenie czwarte

KTÓRY KURS KRETYWNEGO PISANIA JEST DLA MNIE?

ADEPT PIÓRA -
WTAJEMNICZENIE I

Chcesz pisać? Pragniesz przekonać się, czy to Twoje przeznaczenie, lecz brakuje Ci odwagi lub motywacji, by zacząć? Nie potrafisz wygospodarować czasu na tworzenie, a nawet jeśli, to szybko się zniechęcasz? Nie dysponujesz odpowiednim pomysłem lub warsztatem, czujesz, że coś jest nie tak, lecz nie potrafisz zdiagnozować, co dokładnie szwankuje? Jeżeli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, oznacza to, że kurs Adeptów Pióra jest dla Ciebie. W ciągu czterech tygodni poznasz swoją osobowość twórczą, swoje mocne strony, które predysponują Cię do realizacji określonych konwencji literackich. Nauczysz się organizować twórczą przestrzeń tak, by wyeliminować blokady.

NARRATOR -
WTAJEMNICZENIE II

Pisałeś?                            Masz za sobą kilka prób, jednak ilekroć coś tworzyłeś, czułeś, że to nie jest ten poziom warsztatu, który widujesz w książkach innych autorów? Zawsze czytając dzieła ulubionych pisarzy, zastanawiasz się, jakim cudem tak mocno oddziałują na Twoją wyobraźnię i podtrzymują napięcie w dziele? Dobrze Ci szło, lecz wypadłeś z rytmu lub miałeś dłuższą przerwę w pisaniu i potrzebujesz warsztatowej rozgrzewki? Jeżeli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, oznacza to, że kurs Narratorów jest dla Ciebie. W ciągu czterech tygodni poznasz taktyki narracyjne, które pozwolą Ci stworzyć pełnowartościowy materiał. Nauczysz się korzystać z zaawansowanych narzędzi, by Twoja proza wzbudzała emocje u odbiorcy.

AUTOR -
WTAJEMNICZENIE III

Piszesz?
Tworzysz regularnie, lecz nie potrafisz zwieńczyć żadnego projektu?
Nie jesteś w stanie oszacować, jak obszerny będzie dany temat i czy w ogóle rokuje literacko
i wydawniczo?
Podczas pisania tracisz z oczu początkowo obrany cel fabularny, czujesz się wypalony
i chętnie obdarzyłbyś energią zupełnie nowy projekt?
Jeżeli na którekolwiek
z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, oznacza to, że kurs Autorów jest dla Ciebie.

W ciągu czterech tygodni nauczysz się panowania nad swoim tekstem, uporządkowania go pod względem formy i treści, aby stanowił spójną koncepcję wydawniczą. Poznasz też narzędzia efektywnego researchu i planowania fabuły.

PISARZ -
WTAJEMNICZENIE IV

Napisałeś?                  Czytasz na stronach redakcji o notkach biograficznych, streszczeniach
i w ogóle nie wiesz, jak się za to zabrać?
Nie wiesz nawet, czy autor powinien płacić wydawnictwu za publikację książki czy to jemu wydawnictwo powinno płacić? Boisz się o swoje prawa autorskie, nie wiesz czy warto wydawać pod własnym nazwiskiem czy lepiej pod pseudonimem?
Jeżeli na którekolwiek
z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, oznacza to, że kurs Pisarzy jest dla Ciebie.
W ciągu czterech tygodni poznasz działanie rynku księgarskiego w Polsce, dowiesz się jak chronić swoje prawa. Nauczysz się tworzyć propozycje wydawnicze: wartościowe treści
i materiały dla wydawcy.

PROGRAMY KURSÓW
KREATYWNEGO PISANIA

ADEPT PIÓRA -
WTAJEMNICZENIE I

PROLOG POBIERZ JUŻ TERAZ

Moduł 1
Lekcja 1: Dlaczego piszemy?
Lekcja 2: Motywacje i pisarskie DNA
Lekcja 3: Kompetencje pisarskie
Lekcja 4: Inspiracje

Moduł 2
Lekcja 1: Czego potrzebujesz, aby zacząć, czyli temat i problem oraz różnice między nimi
Lekcja 2: Konflikt fabularny a pytanie fabularne
Lekcja 3: Schematy fabularne a gatunki w powieściach popularnych
Lekcja 4: Grupa docelowa

Moduł 3
Lekcja 1: Bohaterowie
Lekcja 2: Protagonista vs antagonista
Lekcja 3: Tworzenie postaci
Lekcja 4: Relacja postać – autor

Moduł 4
Lekcja 1: Struktury powieści
Lekcja 2: Kompozycja
Lekcja 3: Narracja
Lekcja 4: Inne składowe budowania tekstu

Epilog

NARRATOR -
WTAJEMNICZENIE II

Prolog: Narracja a świat przedstawiony, narracja a gatunek

Moduł 1
Lekcja 1: Narracja a bohater, narrator a autor
Lekcja 2: Narracja w pierwszej osobie
Lekcja 3: Narracja w trzeciej osobie, POV (z ang. point of view – punkt widzenia)
Lekcja 4: Mowa pozornie zależna, inne narracje, kilka narracji

Moduł 2
Lekcja 1: Opis, zmysły
Lekcja 2: Show don’t tell
Lekcja 3: Bliskie i dalekie plany
Lekcja 4: Monolog, dialog

Moduł 3
Lekcja 1: Świat przedstawiony budowa
Lekcja 2: Klimat
Lekcja 3: Miejsce akcji
Lekcja 4: Czas akcji

Moduł 4
Lekcja 1: Struktury aktów, proporcje, sinusoidy
Lekcja 2: Scena, sekwel, sekwencja
Lekcja 3: Związek przyczynowo-skutkowy, wątek
Lekcja 4: Napięcie

Epilog: Chronologia

AUTOR -
WTAJEMNICZENIE III

Prolog: Fikcja literacka

Moduł 1
Lekcja 1: Objętość, szacowanie
Lekcja 2: Miniatura, nowela, opowiadanie, powieść
Lekcja 3: Powieść
Lekcja 4: Inne formy prozatorskie

Moduł 2
Lekcja 1: Dobre początki
Lekcja 2: Złe początki
Lekcja 3: Dobre zakończenia
Lekcja 4: Złe zakończenia

Moduł 3
Lekcja 1: Research
Lekcja 2: Sceny miłosne
Lekcja 3: Sceny akcji
Lekcja 4: Humor

Moduł 4
Lekcja 1: Samoświadomość
Lekcja 2: Nauka i research
Lekcja 3: Warsztat pracy
Lekcja 4: Beta-readerzy, krytyka literacka

Epilog: Jak wejść w rynek

PISARZ -
WTAJEMNICZENIE IV

Prolog: Przygotowanie tekstu

Moduł 1
Lekcja 1: Oczekiwania wydawcy
Lekcja 2: Oczekiwania czytelnika
Lekcja 3: Target
Lekcja 4: Współczesna proza

Moduł 2
Lekcja 1: Różne modele wydawnicze
Lekcja 2: Biogram, pseudonim
Lekcja 3: Streszczenie i konspekt
Lekcja 4: Propozycja wydawnicza

Moduł 3
Lekcja 1: Prawa autorskie, umowa wydawnicza
Lekcja 2: Korekta, redakcja
Lekcja 3: Współpraca z wydawcą
Lekcja 4: Promocja i wizerunek

Moduł 4
Lekcja 1: Druga książka
Lekcja 2: Zmiana wydawcy
Lekcja 3: Zwrot gatunkowy
Lekcja 4: Zmiana targetu

Epilog: Życie codzienne pisarza

KORZYŚCI

ADEPT PIÓRA -
WTAJEMNICZENIE I

Kurs ma za zadanie przekazać wiedzę o narzędziach merytorycznej i konstruktywnej analizy tekstów literackich (także swoich). Podczas zajęć uczestnik poznaje czynniki motywujące i zniechęcające do pisania, a także sposoby na przełamywanie blokad. W trakcie kursu adept odkrywa cel, jaki przyświeca jego pisarskiej pasji, swoją osobowość twórczą, pisarskie inspiracje i metody na szukanie ciekawych pomysłów we własnym otoczeniu oraz przetwarzanie ich na fikcję. Ważnym elementem kursu jest wyznaczenie mocnych stron ucznia. Kurs ma na celu wykształcić podstawowe kompetencje pisarskie, zapoznanie adeptów ze schematami fabularnymi
i metodami kreowania ciekawych postaci.

NARRATOR -
WTAJEMNICZENIE II

Kurs ma za zadanie uzupełnić wiedzę z zakresu podstawowych narzędzi stylistycznych o zaawansowane triki warsztatowe. Podczas zajęć uczestnik odkrywa pisarską kuchnię, tajemnice pisarzy, które pozwalają im zatrzymać czytelników przy tekście. Podczas zajęć koncentrujemy się na zabiegach, które uatrakcyjniają fabułę
i świat przedstawiony. Omawiamy narzędzia, które wywołują emocje, budują napięcie u czytelnika, angażując go w treść. Ćwiczymy zmysłowy opis, żywy dialog. 
Kurs ma na celu pomóc narratorom w pisaniu tekstów, które budzą emocje u czytelników oraz dostarczają im uczty intelektualnej
i rozrywkowej, nie pozwalając się oderwać od lektury.

AUTOR -
WTAJEMNICZENIE III

Kurs ma za zadanie rozszerzyć zagadnienia związane ze strukturą dramatyczną prozy
o dodatki budujące napięcie, takie jak: sceny akcji, sceny miłosne, humor. Podczas zajęć autor przygotowuje się do profesjonalnej pracy nad utworem. W trakcie kursu uczestnikowi zostają przekazane metody twórczego planowania, dobre nawyki organizacyjne przy bardziej wymagającym projekcie, a także narzędzia do szacowania objętości oraz potencjału danego materiału. Omawiane są również taktyki efektywnego researchu i jego rodzaje.
Na kursie analizujemy funkcję ekspozycji oraz różne typy zakończeń. Kurs ma na celu przygotować autorów do efektywnej pracy nad prozą, by świadomie i bez blokad analizowali swoje cele, a także nabyli gotowość, by pisać zawodowo.

PISARZ -
WTAJEMNICZENIE IV

Kurs ma za zadanie przygotować pisarzy do wysyłania utworów na konkursy literackie, do publikacji czasopismom i do przygotowania tekstów jako propozycji wydawniczych. W czasie kursu omawiamy zagadnienia związane z różnymi modelami wydawniczymi, zagadnienia związane z prawem autorskim
i umową wydawniczą, strategiami promocji oraz możliwosciami zarobkowymi.
Podczas zajęć uczestnik przygotowuje się do stworzenia swojej notki biograficznej, opisu swojego dzieła (blurba) i streszczenia wymaganego przez większość redakcji. Kursantowi zostają udzielone rady, w jaki sposób przygotować propozycję, by zrobić wrażenie na wydawcy. Kurs ma na celu uposażenie pisarzy w wiedzę branżową,
by z poczuciem bezpieczeństwa wkroczyli w rynek książki.

VOUCHERY

Spraw przyjemność bliskiej osobie i kup voucher na dowolne usługi Bloku Pisarskiego!

Możesz kupić voucher na dowolną kwotę i usługę. Do wyboru: w formie online lub jako wydrukowany kupon w eleganckim pudełku.

Sprawdź szczegóły oferty.

Napisz do nas na adres: kursy@blokpisarski.pl, aby ustalić szczegóły.

PROGRAM POLECEŃ

Poleć przyjacielowi dowolną usługę Bloku Pisarskiego o wartości minumum 90 zł, aby otrzymać rabat w wysokości 150 zł!

Program obowiązuje po skutecznym zakupie usługi przez osobę, której polecono Blok Pisarski, jest zarejestrowanym klientem na naszej stronie i skontaktowała się z nami E-mailowo, informując o poleceniu.

KURSY NA
RATY

Wszystkie usługi w Bloku Pisarskim (od 50 zł) możesz zakupić na raty!

Skorzystaj z bramki płatności Blue Media, następnie wybierz opcję Alior Raty.

SPRAWDŹ inne NASZE USŁUGI:

Potrzebujesz merytorycznej oceny?

Wspieramy, motywujemy i udzielamy merytorycznych porad pisarskich

Zdobądź dodatkową wiedzę na warsztatach

Tworzymy z myślą o Was warsztaty teoretyczne i praktyczne z zakresu kreatywnego pisania